Prijímanie ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola PinkHarmony vo Zvolene

Požiadavky na prijatie pre šk. rok 2019/2020

Termíny zápisu  pre hudobný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor, výtvarný odbor a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby:

do 15. septembra 2019

PO – ŠT: 15.00 hod. – 17.00 hod.

PI: 15.00 hod. – 16.00 hod.

Miesto zápisu: J. Jesenského 42, 9600 1 Zvolen

 

 

Prihlášky sú dostupné na  webovej stránke školy – sekcia ZUŠ – Zápis a zákonný zástupca  ich prinesie vyplnené so sebou na talentové skúšky.


K zápisu  je potrebné priniesť rodné číslo dieťaťa a 20 eur/zápisné.

PaedDr. Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD.

riad. školy

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top