ERASMUS+

Sme súčasťou projektu: Česko-slovenský výchovně vzdělávací program vedoucí ke zlepšení životního stylu

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí. Program Erasmus+, ktorý má trvať do roku 2020, ponúka príležitosti nielen pre študentov. Sústreďuje programy, v rámci ktorých ponúka možnosti pre širokú škálu jednotlivcov a organizácií. Cieľom programu Erasmus+ je prispieť k rastu, zamestnanosti, sociálnej rovnosti a začleneniu, ako aj k cieľom strategického rámca EÚ pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave. Cieľom programu Erasmus+ je takisto podporovať udržateľný rozvoj svojich partnerov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a prispievať k dosiahnutiu cieľov.

 

 

 

 

Zmluva k nahliadnutiu tu: STIAHNUŤ

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top