PinkSong

Súkromná základná umelecká škola PinkHarmony vo Zvolene

Vás pozýva na 10. ročník súťaže v sólovom klasickom speve a sólovom populárnom speve

 „PINK SONG 2021“

ON-LINE

PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE: TU    PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE: TU

Vyhlasovateľ súťaže: SZUŠ PinkHarmonyStudio a Súkromné konzervatórium PinkHarmony

Miesto konania súťaže: SZUŠ PinkHarmonyStudio, J. Jesenského 42, Zvolen

 

Prihlášku spolu s videonahrávkou je potrebné poslať na e-mailovú adresu

pinksong@pinkharmony.sk najneskôr do 15. apríla 2021

Súťažný poriadok

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých, základných škôl a konzervatórií,  ktorí spĺňajú podmienky pre zaradenie do súťaže. Súťaž je verejná a jednokolová. Organizátor súťaže môže požadovať od súťažiaceho preukázanie veku.

Videonahrávky súťažiacich musia spĺňať nasledovné podmienky:

  • Kvalita obrazu a zvuku videonahrávky by mala byť jasne zreteľná do takej miery , aby odborná porota dokázala hodnotiť umelecký výkon po vizuálnej a hlavne zvukovej stránke.
  • Na videonahrávke by mal byť v zábere len súťažiaci a korepetítor ( v prípade použitia hudobného podkladu, len súťažiaci )
  • Popis videonahrávky má obsahovať: Meno a priezvisko súťažiaceho, súťažnú kategóriu,  názov skladby a autora
  • Spievanie s hudobným podkladom je prípustné
  • Spevácke výkony v kategóriách „B“ a „C“ budú predvedené v jednej piesni bez použitia mikrofónu, v druhej piesni s použitím mikrofónu.
  • Súťažiaci môže súťažiť súčasne v kategóriách A aj B.

Súťažné kategórie a povinný súťažný repertoár

ŽIACI ZUŠ a ZŠ – KATEGÓRIA A (klasický spev) 

1.A  kategória – do 9 rokov* – 1 ľudová pieseň v úprave skladateľa

1 detská umelá pieseň

2.A kategória – do 12 rokov* – 1 ľudová pieseň v úprave skladateľa

1 detská umelá pieseň

3.A kategória – do 15 rokov* – 1 ľudová pieseň v úprave skladateľa

1 umelá pieseň

4.A kategória – do 18 rokov* – 1 umelá pieseň

1 ľubovoľná vokálna skladba

5.A kategória – do 25 rokov*-  1 umelá pieseň

1 ľubovoľná vokálna skladba

ŽIACI ZUŠ a ZŠ – KATEGÓRIA B (populárny a muzikálový spev) 

1.B  kategória – do 9 rokov*  – 1 slovenská populárna pieseň

1 ľubovoľná populárna pieseň

2.B kategória – do 12 rokov*1 slovenská populárna pieseň

1 ľubovoľná populárna pieseň

3.B kategória – do 15 rokov*- 1 slovenská alebo česká populárna pieseň

1 ľubovoľná populárna pieseň

Kategórie 1.B, 2.B a 3.B  časový limit  spolu 4 – 6 minút

 4.B kategória – do 18 rokov*- 1 slovenská alebo česká populárna pieseň

1 ľubovoľná populárna pieseň

5.B kategória – do 25 rokov* – 1 slovenská alebo česká populárna pieseň

1 ľubovoľná populárna pieseň

Kategórie 4.B  a 5.B  časový limit pre obe piesne spolu 5 –  7 minút

 ŽIACI KONZERVATÓRIÍ – KATEGÓRIA C (populárny a muzikálový spev) 

1.C kategória – žiaci 1.- 3. ročníka konzervatória    1 ľubovoľná populárna pieseň

1 ľubovoľná muzikálová pieseň

2.C kategória – žiaci 4.- 6. ročníka konzervatória    1 ľubovoľná populárna pieseň

1 ľubovoľná muzikálová pieseň

ŽIACI KONZERVATÓRIÍ – KATEGÓRIA D (klasický spev) 

1.D kategória – žiaci 1.- 3. ročníka konzervatória     2 skladby klasického repertoáru

2.D kategória – žiaci 4.- 6. ročníka konzervatória    2 skladby klasického repertoáru

Časový limit pre kategóriu C a D spolu max. 8 minút

 

Zloženie poroty

Členovia poroty budú predstavení moderátorom v úvode vyhodnotenia súťaže

 

Účastnícke poplatky

  1. ročník súťaže „ Pink song“ je bez účastníckeho poplatku

 

Hodnotenie a ocenenia

Porota hodnotí súťažný výkon ako celok. Odborná porota udeľuje v každej kategórii umiestnenie v zlatom, striebornom a bronzovom pásme na základe dosiahnutého počtu bodov a ďalšie mimoriadne interpretačné ceny. Porota má právo neudeliť niektoré z ocenení v pásmach.

Súťažiaci s najvyšším počtom bodov zo všetkých kategórii bude ocenený titulom „Absolútny víťaz súťaže Pink song 2021“.

Diplomy a ocenenia budú súťažiacim zaslané poštou.

 

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme veľa úspechov

Riaditeľka školy

PaedDr.et.Mgr.art. Ingrid Pinková, ArtD.,

 

Kontaktné údaje

E-mailová adresa pre zasielanie prihlášok a videonahrávok

pinksong@pinkharmony.sk

Ďalšie informácie ohľadom súťaže

pinksong@pinkharmony.sk

lepies.stefan@pinkharmony.sk , alebo na tel.. čísle  0905 068 872

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top