Unicef – Škola priateľská k deťom

Aktualizácia : 23. 8. 2018 – Naše školy úspešne získali titul Unicef – Škola priateľská k deťom

 

 

 

 

 

 

Cieľom programu Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách.

Do programu Škola priateľská k deťom sa môžu zapojiť materské, základné, stredné aj špeciálne školy.

Jednotlivé kritériá programu Škola priateľská k deťom sú upravené tak, aby naša škola nebola stále priateľskejšia len k žiakom, ale aj k rodičom, celému pedagogickému a nepedagogickému zboru. Cieľom je povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít, v ktorých centre je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa.

Viac informácií môžete získať tu: KLIKNÚŤ TU

Dohovor o právach dieťaťa v jazyku mladých: KLIKNÚŤ TU

ŠKVP Konzervatória: KLIKNÚŤ TU

Školský poriadok Konzervatória: KLIKNÚŤ TU

 

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top