Prijímanie ŠUP

Súkromná škola umeleckého priemyslu, J. Jesenského 624/42, 960 01 Zvolen,

EDUID: 100010920

VÝSLEDKY PRIJIMACÍCH SKÚŠOK: TU

Prípravné kurzy:  podrobnejšie informácie ohľadom prípravných kurzov tu

Termín podania prihlášok: do 20. marca 2024

Prihláška na štúdium:

 • Prihláška na štúdium na strednej škole pre školský rok 2024/2025 tu
 • Pokyny k vyplňovaniu prihlášky tu

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium: tu

Vyhlásenie zákonných zástupcov k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní: tu

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025:

 • 1.kolo 1. termín talentových skúšok  30. 4. 2024
 • 1.kolo 2. termín talentových skúšok  13. 5. 2024

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025:

 • 17.05. 2024 (v čase od 0:00 do 23:59)

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Požiadavky na prijímacie skúšky podľa študijných odborov pre školský rok 2023/2024 tu

 • 8641 M 00 – propagačné výtvarníctvo
 • 8642 M 01 – scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba
 • 8642 M 02 – scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba
 • 8642 M 04 – scénické výtvarnictvo – maskérska tvorba
 • 8646 M 00 – tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

Bližšie informácie Vám poskytne zriaďovateľka Súkromnej školy umeleckého priemyslu PaedDr. et Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD., mob. 0905 618 850, pinkova.ingrid@pinharmony.sk, alebo študijné oddelenie 0918 958780, kmetkova.daniela@pinkharmony.sk.

Vedenie školy si v prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov v jednotlivých odboroch a študijných zameraniach z dôvodu nízkeho počtu prihlásených uchádzačov, alebo nesplnenia kritérií prijímacích skúšok, vyhradzuje právo, že prijímacia komisia posúdi, v ktorom zameraní zvýši predpokladaný počet prijatých, alebo rozhodne o vykonaní 2. kola prijímacích skúšok.

2.kolo prijímacích skúšok:

 • 28. 06. 2024 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025:

 • 21.06. 2024 (v čase od 0:00 do 23:59)

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Ak sa uchádzači nemôžu zúčastniť talentových skúšok zo zdravotných dôvodov a sú riadne ospravedlnení, týmto uchádzačom určí riaditeľ školy náhradný termín prijímacej skúšky.

 

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top