Prijímanie ŠUP

Prípravné kurzy ŠUP – NÁJDETE TU

Talentové skúšky ŠUP – NÁJDETE TU

Výsledky talentových skúšok ŠUP – NÁJDETE TU

 

Podmienkou prijatia na štúdium v školskom roku 2022/2023  je úspešné vykonanie talentovej skúšky! 

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky :

a) splnil podmienky prijímacieho konania – talentová skúška

b) získal základné vzdelanie – ukončil základnú školu

 

Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľ školy:

PaedDr. Juraj Družbacký na t. č. 0917 213 108

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top