Školné SŠŠ

Výška školného: 45,- €  /á 1 mesiac, pri individuálnom učebnom pláne: 50,-€/ á 1 mesiac

Č. účtu: SK22 1111 0000 0066 2748 3007

Pri platbe prosíme uviesť do poznámky meno žiaka a triedu, do ktorej chodí.

Pre všetkých záujemcov o štúdium na našich školách otvárame prípravné kurzy.

V prípade záujmu je potrebné sa informovať telefonicky na tel. č. 0918 958 780 alebo 0917 213 108, alebo emailom: info@pinkharmony.sk

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top