Školné SK

Pre všetkých záujemcov o štúdium na našich školách sme schválili výšku školného: Konzervatórium:  žiaci do 18 rokov- 50,- €/á 1 mesiac, žiaci po maturitnej skúške od 18 do 27 rokov 60,- €/á 1 mesiac, účastníci výchovy a vzdelávania nad 27 rokov 100, – €/á 1 mesiac.

Č. účtu: SK31 1111 0000 0000 0520 7000

Pri platbe prosíme uviesť do poznámky meno žiaka a triedu, do ktorej chodí.

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top