Školné SK

Pre všetkých záujemcov o štúdium na našich školách sme schválili výšku školného: Konzervatórium – 50,- €/á 1 mesiac, individuálne štúdium 60,- €/á 1 mesiac.

Č. účtu: SK31 1111 0000 0000 0520 7000

Pri platbe prosíme uviesť do poznámky meno žiaka a triedu, do ktorej chodí.

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top