Spolupráca ZUŠ

PINK SONG

V rámci usporiadania celoslovenskej speváckej súťaže PINK SONG škola každoročne víta žiakov a pedagógov ZUŠ a konzervatórií z celého Slovenska. Porotcovia súťaže sú pozývaní v rámci spolupráce s Akadémiou umení v Banskej Bystrici, Štátnou operou v Banskej Bystrici a ďalšími vzdelávacími a umeleckými inštitúciami v rámci celého Slovenska.

 

DIVADLO J. G. TAJOVSKÉHO ZVOLEN

6. 5. 2016   Galakoncert

12.5. 2017  Galakoncert

 

KRAJSKÁ KNIŽNICA Ľ. ŠTÚRA ZVOLEN

1. 5. 2016 – 30. 9. 2016 výstava výtvarných prác žiakov školy 

HOTEL KASKÁDY SLIAČ SIELNICA

21.12. 2016     Vianočný koncert, Vianočná výstava výtvarných prác žiakov školy

21.12. 2017     Vianočný koncert, Vianočná výstava výtvarných prác žiakov školy

 

 

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO ŽIAR NAD HRONOM

Jarný salón 2016                   zastúpenie školy v porote súťaže amatérskej výtvarnej tvorby

Jarný salón 2017                  zastúpenie školy v porote súťaže amatérskej výtvarnej tvorby

Jarný salón 2018                  zastúpenie školy v porote súťaže amatérskej výtvarnej tvorby

Textilná tvorba 2017            zastúpenie školy v porote celoslovenskej súťaže

 

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top