Prijímanie SŠŠ

Súkromná stredná športová škola, J. Jesenského 624/42, 960 01 Zvolen,

EDUID: 100010918

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK TU.

2. kolo prijímacích skúšok – 20. 6. 2023

Termín podania prihlášok: do 12. 6. 2023

Prihláška na štúdium:
 Prihláška na štúdium na strednej škole pre školský rok 2023/2024 tu
 Pokyny k vyplňovaniu prihlášky tu

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium: tu

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka: tu

Vyhlásenie zákonných zástupcov k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých
sa rozhoduje v správnom konaní: tu

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024:
prvá fáza- overenie športového výkonu 20. 6. 2023 pre všetky druhy športov,
Technnická univerzita Zvolen.
druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie 20. 6. 2023

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre
školský rok 2023/2024:
 23. 6. 2023 (v čase od 0:00 do 23:59)

 

Požiadavky na prijímacie skúšky podľa študijných odborov pre školský rok 2023/2024 tu

Požiadavky na prijímacie skúšky podľa študijných odborov pre školský rok 2024/2025 tu

7471 M – športový manažment

Bližšie informácie Vám poskytne zriaďovateľka Súkromnej strednej športovej školy PaedDr.
et Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD., t. č. 0905 618 850, pinkova.ingrid@pinharmony.sk, alebo
študijné oddelenie 0918 958780, kmetkova.daniela@pinkharmony.sk.
Vedenie školy si v prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov v
jednotlivých odboroch a študijných zameraniach z dôvodu nízkeho počtu prihlásených
uchádzačov, alebo nesplnenia kritérií prijímacích skúšok, vyhradzuje právo, že prijímacia
komisia posúdi, v ktorom zameraní zvýši predpokladaný počet prijatých, alebo rozhodne o
vykonaní 2. kola prijímacích skúšok.

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top