O škole ZUŠ

Pre všetkých so záujmom o umenie! Od 4 do 99 rokov! 🙂

Promovideo ZUŠ

Predstavujeme vám našu Základnú umeleckú školu PinkHarmony. Ak ste vo vašej ratolesti objavili skrytý talent na tanec, hudbu, spev, výtvarné umenie či multimédiá, naša ZUŠ-ka Vám rada pomôže tento talent rozvíjať 🙂 Nech sa páči.

Uverejnil používateľ PinkHarmony: Konzervatórium • Gymnázium • SUŠSV • ZUŠ Piatok 14. februára 2020

Naša zuška bola prvou školou, ktorú sme zriadili ako ponuku umeleckého vzdelávania pre žiakov zo Zvolena i okolia. V priebehu desaťročnej histórie sme vzdelávali žiakov v hudobnom, tanečnom, výtvarnom i literárno-dramatickom odbore. Máme prvých absolventov a žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu na konzervatóriách. Počas celého pôsobenia sa utvrdzujeme v našej vízii, že umelecké vzdelanie a umenie vôbec je cestou k výchove mladých ľudí, ktorí rozvíjajú svoj talent, majú pozitívny vzťah k umeniu a dokážu zmysluplne tráviť svoj voľný čas.  Od oslavy 5. výročia sme posunuli našu prácu vo viacerých smeroch. V rámci práce hudobného odboru sa nám podarilo pokračovať  a ďalej budovať renomé celoslovenskej speváckej súťaže organizovanej našou školou, ktorú uskutočňujeme pod názvom Pink Song a zavŕšili sme  jej 5. ročník. Ďalším úspechom je realizovaný 4. ročník Výtvarnej súťaže Výtvarno-hudobné nálady. Uvedomujeme si, že skúsenosti pedagógov sú pre nás východiskom pre neustále zlepšovanie. Navrhli a úspešne realizujem projekt zameraný na  to, aby naši žiaci smelo a sebavedome vystupovali na pódiu. Viackrát ročne im umožňujeme trénovať kompetencie prezentačných zručností tak, aby nemali trému a strach pred svojim verejným vystúpením v rámci projektu Deti deťom, neskôr v rámci cyklu interných koncertov. Budovanie sláčikového orchestra prinieslo v praxi požiadavku stretávať sa viackrát a častejšie, ako to plánuje rozvrh. Postupne sme vybudovali tradíciu ART CAMP-u ako sústredenia komorného orchestra a neskôr sa pridali i ďalší pedagógovia so svojimi žiakmi. Pri poslednom stretnutí sa zapojili aj žiaci školskej kapely, speváčky, detský zbor,  výtvarníci i  malí herci. Je to priestor pre učenie sa, ktoré sa inak získať nedá. Účinkovanie v rôznych komorných zoskupeniach považujeme pre ďalšie uplatnenie v živote každého zatiaľ malého umelca za veľmi dôležité. Preto sme sa rozhodli zabojovať o zaradenie takto zameraného študijného zamerania a vytvoriť priestor pre to, aby malo nami ponúkané vzdelanie širší záber a uplatnenie v umeleckom a kultúrnom živote našich žiakov. Byť koncertným umelcom nie je dané každému, ale hrať pre potešenie svoje i druhých môžu všetci.

Od  šk. roku 2013/2014 umožňujeme žiakom vzdelávať sa v Odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a to ako jediná zuška vo Zvolene.  Žiaci sa naučia tvoriť audiovizuálne diela na základe odborných vedomostí primeraných veku a naučia sa kriticky reflektovať mediálny svet. Tak ako v ostatných odboroch, i v tomto odbore pripravujeme žiakov na lepšiu orientáciu vo svete najrôznejších informácii z oblasti umenia a kultúry. Ak to zvládneme, pripravíme ich na lepší život, v ktorom si budú vedieť vybrať to najlepšie.

Deti vedieme k vystupovaniu na koncertoch a rozmanitých spoločenských podujatiach. Prioritou je zmysluplne naplniť voľný čas detí, rozvíjať ich cítenie, morálne vôľové vlastnosti, dať im možnosť sebarealizácie a naplniť ich prirodzenú túžbu v niečom vyniknúť.

Cieľom našej školy je nielen vychovávať hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov, či hercov, ale zároveň naučiť žiakov láske k umeniu, ktoré ich bude sprevádzať po celý ich život. Dôležitá je aj spolupráca so strednými školami Súkromným športovým a umeleckým gymnáziom a Súkromným konzervatóriom PinkHarmonyAcademy.

Adresa: Súkromná základná umelecká škola Pink Harmony Studio vo Zvolene, Jesenského 42, Zvolen 960 01

poskytuje umelecké vzdelanie aj na detašovanom pracovisku: – na Hviezdoslavovej ulici (vedľa hotela Academic)

Kontakt: info@pinkharmony.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0905 068 872

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top