Kontakt


Zväčšiť mapu

Súkromná stredná športová škola
PinkHarmony
J. Jesenského 42, Zvolen, 96001
IČO: 42002907
DIČ: 2022162373

 

Súkromná škola umeleckého priemyslu
PinkHarmony
J. Jesenského 42, Zvolen, 96001
IČO: 42 299 977
DIČ: 2023600480

 

Súkromné konzervatórium
PinkHarmony
J. Jesenského 42, Zvolen, 96001
IČO: 42012376
DIČ: 2022366412

 

Súkromná základná umelecká škola
PinkHarmonyStudio
J. Jesenského 42, Zvolen, 96001
IČO: 42002893
DIČ: 2022157247

——————————————-

Študijné oddelenie:
Daniela Kmeťková – tel.: 0918 958 780
kmetkova.daniela@pinkharmony.sk

 

Ekonomické oddelenie:
Ing. Ivana Husárová – tel.: 0918 958 780

husarova.ivana@pinkharmony.sk

Ing. Mária Dušíková- tel.: 0918 958 780

dusikova.maria@pinkharmony.sk

——————————————–

Zriaďovateľka Škôl športu a umenia PinkHarmony

Riaditeľka Konzervatória PH

Riaditeľka ZUŠ PH:

PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD. – tel: 0905 618 850

pinkova.ingrid@pinkharmony.sk

 

Riaditeľka Strednej športovej školy PH

PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD. – tel: 0905 618 850

pinkova.ingrid@pinkharmony.sk

 

Riaditeľka Strednej školy umeleckého priemyslu PH

PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD. – tel: 0905 618 850

pinkova.ingrid@pinkharmony.sk

 

Zástupca riaditeľky a riaditeľa  pre stredné školy:

Mgr. art. Katarína Krokošová – tel: 0905 600 109

krokosova.katarina@pinkharmony.sk

 

Zástupca riaditeľky pre základnú umeleckú školu:

Štefan Lepieš, DiS. art. – tel: 0905 068 872

lepies.stefan@pinkharmony.sk

 

Generálny manažér

Riaditeľ pre ekonomiku a personálnu prácu:

Ing. Jozef Pinka – tel.: –

pinka.jozef@pinkharmony.sk

 

Výchovný poradca:

Mgr. Jana Peťková

tel.: 0905 600 149

petkova.jana@pinkharmony.sk

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top