Spolupráca ŠUP

STARÁ RADNICA ZVOLEN

4. 4. – 30. 4. 2016 –  Modrá – výstava výtvarných prác žiakov školy

6. 2. – 28. 2. 2017 – Tvárou v tvar – výstava výtvarných prác žiakov školy

 

 

RADNICA BANSKÁ BYSTRICA

15. 1. 2018 – 28. 1. 2018 – Farba, tvar a ja – výstava výtvarných prác žiakov školy

 

DIVADLO J. G. TAJOVSKÉHO ZVOLEN

6. 5. 2016 – Galavýstava

12.5. 2017 – Galavýstava

 

KRAJSKÁ KNIŽNICA Ľ. ŠTÚRA ZVOLEN

1.11. 2016 –  31.1. 2016 – Herba Sarracenia – výstava výtvarných prác žiakov školy

12. 2015 – 30. 5. 2016  Iniciatívy –  výstava výtvarných prác žiakov školy

NOVOHRADSKÁ KNIŽNICA LUČENEC

5. – 30. 6. 2016 – Obrazy v obrazoch III – výstava výtvarných prác žiakov školy

 

OC EUROPA ZVOLEN

27.1 2016  – 20. 2. 2016 –Obrazy v obrazoch –  výstava výtvarných prác žiakov školy

 

OC EUROPA BANSKÁ BYSTRICA

21. 3.-3. 4. 2016 – Obrazy v obrazoch II – výstava výtvarných prác žiakov školy

 

HOTEL KASKÁDY SLIAČ SIELNICA

21.12. 2016 –Vianočná výstava výtvarných prác žiakov školy 

21.12. 2017 –Vianočná výstava výtvarných prác žiakov školy 

 

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Návrh a realizácia plakiet pre  výhercov celoslovenskej súťaže ENVIROMESTO 2017 v spolupráci so  Slovenskou agentúrou životného prostredia a a Ministerstvom životného prostredia AZP

 

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO ŽIAR NAD HRONOM

Jarný salón 2016                   zastúpenie školy v porote súťaže amatérskej výtvarnej tvorby

Jarný salón 2017                   zastúpenie školy v porote súťaže amatérskej výtvarnej tvorby

Jarný salón 2018                   zastúpenie školy v porote súťaže amatérskej výtvarnej tvorby

Textilná tvorba 2017            zastúpenie školy v porote celoslovenskej súťaže

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top