Ocenenia

Úspechy žiakov Komplexu škôl PinkHarmony

Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy – škol. rok 2006/2007

Alexandra Mária Matušovová – Zlaté pásmo v sólovej hre na klavíri a cena za vlastnú tvorbu v III. kategórii; súťaž Piano v modernom rytme, Bojnice 2007

Miroslava Abrahámová – Zlaté pásmo v sólovej hre na klavíri a cena za vlastnú tvorbu v III. kategórii; súťaž Piano v modernom rytme, Bojnice 2007

am

ma

Súkromná základná umelecká škola PinkHarmonyStudio – škol. rok 2007/2008

Lucia Gajdošová – Zlaté pásmo v sólovej hre na klavíri; súťaž Piano v modernom rytme, Bojnice 2008

Terézia Gáberová – Zlaté pásmo I.kategória – klavír + keybord; súťaž Piano v modernom rytme, Bojnice 2008

tanečná skupina SZUŠ – 3. miesto v kategórii Tanečná akrobacia; Bojnice dance fitness 2008

tanečná skupina SZUŠ – špeciálne ocenenie za dynamiku a temperament; Bojnice dance fitness 2008

LG

TG

TS3

TS

Súkromná základná umelecká škola PinkHarmonyStudio – škol. rok 2008/2009

Detský spevácky zbor SZUŠ – Bronzové pásmo; Súťaž detských speváckych zborov Banskobystrického kraja Mládež spieva, Banská Bystrica 2009

Patrik Zastko – 3. miesto v oblastnej súťaži žiakov v hre na sláčikové nástroje; Zlatá struna 2009, Zvolen 2009

dsz

pz

Súkromná základná umelecká škola PinkHarmonyStudio – škol. rok 2009/2010

Terézia Konôpková -ocenenie za  účasť v I. kategórii speváckej súťaži; Základná umelecká škola Frica Kefendu; Vrútky 2010

Patrik Zastko – 3. miesto v oblastnej súťaži žiakov v hre na sláčikové nástroje; Zlatá struna 2010, Detva 2010

František Judiak – ocenenie za účasť v oblastnej súťaži žiakov v hre na sláčikové nástroje; Zlatá struna 2010, Detva 2010

Patrik Zastko – ocenenie za účasť v I. kategórii hry na husliach; X. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ Schneiderova Trnava; Trnava 2010

Karolína Ľalíková – Zlaté pásmo v I. kategórii speváckej súťaži; Základná umelecká škola Frica Kefendu; Vrútky 2010

TK

PZ3

fj

pzas

kl

Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy – škol. rok 2009/2010

Spevácky zbor  – Bronzové pásmo, Súťaž mládežníckych speváckych zborov Banskobystrického kraja Mládež spieva, Banská Bystrica 2010

3. ročník odbor HDU – ocenenie za choreografiu Nájdi svoju cestu; VI. ročník Súťažný tanečný festival, Banská Bystrica 2010

Lucia Václavíková – ocenenie Talent festivalu, VI. ročník Súťažný tanečný festival, Banská Bystrica 2010

spz

hdu

lv

Súkromná základná umelecká škola PinkHarmonyStudio – škol. rok 2010/2011

Samko Vojtek, Natálka Nováková – ocenenie za účasť v rámci XII. ročníka zbierky Uličnica; usporiadateľ Hodina deťom, Banská Bystrica 2010

Ema Franková – Strieborné pásmo za sólovú hru na husliach v 1. kategórii; XI. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ Schneiderova Trnava, Trnava 2011

Ema Franková – Strieborné pásmo v 1. kategórii za sólovú hru na husliach; III. ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa, Kremnica 2011

Detský spevácky zbor SZUŠ – Bronzové pásmo; Súťaž detských speváckych zborov Banskobystrického kraja Mládež spieva, Banská Bystrica 2011

hudobná skupina SZUŠ – 2. miesto v 3. kategórii – hudobné skupiny; spevácka súťaž Zvolenský zvonček, Zvolen 2011

Barbora Laššáková, Lucia Strmeňová, Katarína Štefaňáková – 3. miesto kategória A; obvodné kolo súžaťe Hnúšťanský akord; Zvolen 2010

sv

nn

ef

ef2

dsz

ZUS8

ZUS9

Súkromné gymnázium PinkHarmonyAcademy – škol. rok 2010/2011

1. miesto – obvodné kolo vo florbale; EXCEL Florbal SŠ cup 2010, Zvolen 2010 (postup do regionálneho kola)

1. miesto – regionálne kolo vo florbale; EXCEL Florbal SŠ cup 2010, Zvolen 2010 (postup do krajského kola)

1. miesto – krajské kolo vo florbale žiakov stredných škôl, Banská Bystrica 2010

obv

reg

krajské

Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy – škol. rok 2010/2011

 Zuzana Vandáková – ocenenie za účasť v kategórii Novinárske príspevky stredoškolákov; Štúrovo pero 2010, Zvolen 2011

KONZ88

Súkromná základná umelecká škola PinkHarmonyStudio – škol. rok 2011/2012

František Judiak – 3. miesto v 5. kategórii v hre na husliach; súťaž Zlatá struna 2012, Zvolen 2012

Ema Franková – Strieborné pásmo v 1. kategórii za sólovú hru na husliach; IV. ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa, Kremnica 2012

Ema Franková – 1. miesto v I.-A kategórii v hre na husliach; VIII. ročník súťaže v hre na husliach a ostatných sláčikových nátrojoch, Brezno 2012

Anna Martinská – Strieborné pásmo v kategórii 11-15 rokov; výtvarná súťaž Výtvarno – hudobné nálady 2012, Zvolen 2012

Belinda Rašnerová – Bronzové pásmo v kategórii 3.A; spevácka súťaž PinkSong 2012, Zvolen 2012

 

ZUS

zus5

ZUSS78

ZUS7

zuss

Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy – škol. rok 2011/2012

Ivan Príboj – 2. miesto v kategórii od 15-18 rokov; XXXIII. ročník celoštátneho finále súťaže mladých moderátorov amatérov Sárova Bystrica, Banská Bystrica 2011

Ingrida Baginová, Soňa Subjaková – 2. miesto; IV. ročník Novohradskej improvizačnej ligy 2011, Lučenec 2011

Dávid Šimon – 2 miesto v kategórii 18-25 rokov; krajské kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica, Banská Bystrica 2011 (postup do celoštátneho finále)

Ivan Príboj – 1. miesto v kategórii od 15-18 rokov; krajské kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica, Banská Bystrica 2011 (postup do celoštátneho finále)

Lucia Václavíková – 1. miesto; I. ročník súťaže Brusnianska Brusnica 2012 v rámci Muzikálového festivalu pod Patronátom Jozefa Bednárika, Brusno 2012

KONZ8

KONZERV2

KONZERV3

KONZERV4

KONZERV5

KONZERV1

Súkromné gymnázium PinkHarmonyAcademy – škol. rok 2011/2012

1. miesto – obvodné kolo vo florbale; Florbal – žiaci/chlapci SŠ , Zvolen 2011 (postup do regionálneho kola)

1. miesto -regionálne kolo vo florbale; Florbal – žiaci SŠ , Detva 2011 (postup do krajského kola)

3. miesto – krajské kolo vo florbale žiakov SŠ, Brezno 2011

obvk

rg k

SG3

Súkromná základná umelecká škola PinkHarmonyStudio – škol. rok 2012/2013

Ema Franková – 2. miesto v 2. kategórii; súťaž Husľové talenty 2013 – Festival Ivana Ballu 2013, Nižná 2013

Ema Franková – Zlaté pásmo v I. kategórii v sólovej hre na husliach; XIII. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ Schneiderova Trnava, Trnava 2013

Ema Franková – Zlaté pásmo v II. kategórii v sólovej hre na husliach; V. ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa, Kremnica 2013

Ema Franková – 2. miesto v 3. kategórii v hre na husliach; súťaž Zlatá struna 2013, Zvolen 2013

Martina Judiaková – Bronzové pásmo v I. kategórii v sólovej hre na husliach; XIII. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ Schneiderova Trnava, Trnava 2013

zus

zus777

zuss

zuss7

ZUs8

Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy – škol. rok 2012/2013

Viktória Vošková – 2. miesto v kategórii 15-18 rokov; krajské kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica 2012, Banská Bystrica 2012 (postup do celoštátneho finále)

Dávid Šimon – 1. miesto v kategórii 18-25 rokov; krajské kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica 2012, Banská Bystrica 2012 (postup do celoštátneho finále)

Dávid Šimon – 2. miesto v kategórii 18-25 rokov; celoštátne finále súťaže mladých moderátorov amatérov Sárova Bystrica 2012, Banská Bystrica 2012

Frederika Kašiarová – 1. miesto v 4. kategórii; regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie, Zvolen 2013

Frederika Kašiarová – 2. miesto v 3. kategórii; regionálna súťaž v rétorika Štúrov Zvolen, Zvolen 2013

Frederika Kašiarová – ocenenie za účasť v 4. kategórii; 59. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie, Dolný Kubín 2013

Erik Ondruš – 1. miesto v kategórii V.b; IX. ročník speváckej súťaže Olomouc 2012, Olomouc 2012

študenti odboru HDU – 2. miesto; XVI. ročník súťaže divadelnej improvizácie Bystrická improliga, Banská Bystrica 2012

konz

konz2

konzerv8

Kašiarová UMP poézie

Kašiarová rétorika Štúrov Zvolen

Kašiarová Hviezdoslavov Kubín

konzerv

konzerv7

Súkromné gymnázium PinkHarmonyAcademy – škol. rok 2012/2013

Viktória Kučerová – 2. miesto v kategórii kata kadetky 14-15 F; Majstrovstvá Slovenskej republiky kadetov a juniorov v karate, Trnava 2012

Viktória Kučerová – 3. miesto v kategórii Kata individual junior female; Harasuto cup, Lódž, Poľsko 2013

SG4

SG

Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy – škol. rok 2013/2014

Frederika Kašiarová – 2.miesto v I. kategórii; krajské kolo súťaže mladých moderátorov amatérov Sárova Bystrica, Banská Bystrica 2013 (postup do celoštátneho finále)

Frederika Kašiarová – 3. miesto v I. kategórii 15-18 rokov; cesloštátne finále súťaže mladých moderátorov amatérov Sárova Bystrica, Banská Bystrica 2013

Frederika Kašiarová – 2. miesto v 2. kategórii; krajská výberová prehliadka na XX. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany 2013, Banská Bystrica 2013

Kašiarová Sárova

Kašiarová Sárova Bystrica

Kašiarová Slovenský festival poézie

Frederika Kašiarová – LAUREÁT SÚŤAŽE; umelecký prednes Kováčova Bystrica, Banská Bystrica 2014

DOC006

 

 

Súkromné gymnázium PinkHarmonyAcademy – škol. rok 2013/2014

Viktória Kučerová – 2. miesto v kategórii kata juniorky 16-17 F; Majstrovstvá Slovenskej republiky kadetov a juniorov v karate, Trnava 2013

gym

 

 

 

Nikola Slobodníková – 3. miesto v I. kategórii krajského kola súťaže mladých moderátorov – amatérov, Banská Bystrica 2013

DOC124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikola Slobodníková – 2. miesto s nomináciou do celoštátneho finále súťaže mladých moderátorov SÁROVÁ BYSTRICA v kategórii od 15 do 18 rokov, Banská Bystrica 2014

DOC125

 

Frederika Kašiarová – víťaz recitačnej súťaže ; NÁVRATY POÉZIE O CENU ANDREJA SLÁDKOVIČA, Banská Bystrica 2014

DOC148

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederika Kašiarová – diplom za úspešné účinkovanie na Krajskej výberovej prehliadke na XXI. Slovenský festival poézie, Banská Bystrica 2014

DOC152

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcia časopisu EPIC FAIL – diplom za účasť v súťaži Štúrovo pero 2015 – kategória stredoškolské časopisy, Zvolen 2015

DOC367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZUŠ PinkHarmony Studio vo Zvolene – osobitné ocenenie – účasť na celoslovenskej výtvarnej súťaži CESTA ČIARY, Kremnica 20. 5. 2015

DOC456 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marekovi Kováčovi –  Súkromné konzervatórium PinkHarmony Academy vo Zvolene – 2. miesto s nomináciou na celoštátne finále, Banská Bystrica 23. 8. 2015

DOC596

Žiaci Súkromného športového gymnázia PinkHarmony vo Zvolene – 3. miesto okresného kola vo futsale žiakov SŠ, Sliač, 3. 11. 2016

diplom

 

 

 

 

 

 

Frederike Kašiarovej – Súkromné konzervatórium PinkHarmony vo Zvolene – 1. miesto v 3. kategórii na Krajskej výberovej prehliadke na XXIII. Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY, Banská Bystrica, 14. 11. 2016

doc119

 

 

 

 

 

 

Janke Ďuricovej – Súkromné konzervatórium PinkHarmony vo Zvolene – 1. miesto v 4. v regionálnom kole súťaže 63. ročník Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie, Zvolen, 5. 4. 2017

DOC128

 

 

 

 

 

Jánovi Gondovi – Súkromné konzervatórium PinkHarmony vo Zvolene – 2. miesto v druhom ročníku Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl v VIII. B kategórii, Kremnica 12. 5. 2017

 

 

 

 

 

Darine Račiakovej – SZUŠ PinkHarmony vo Zvolene – Zlaté pásmo (2. kategórie sólo) v súťaži Piano v modernom rytme, Bojnice 25. 5. 2017

 

 

 

 

 

Lucii Cepkovej – SZUŠ PinkHarmony vo Zvolene – Strieborné pásmo (1. kategórie sólo) v súťaži Piano v modernom rytme, Bojnice 25. 5. 2017

 

 

 

 

 

Amálii Jochimovej, Melise šimovej, Emme Záchenskej – SZUŠ PinkHarmony vo Zvolene – 3. miesto v krajskom kole súťaže Hnúšťanský akord, Hriňová 14. 2. 2018

 

 

 

 

 

Alexandre Machalovej, – Športové gymnázium PinkHarmony vo Zvolene – 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska v skoku na koni v kategórii Pony, Košice 26. – 28. 8. 2018

 

 

 

 

Alexandre Machalovej, – Športové gymnázium PinkHarmony vo Zvolene – Hall Showjumping Tour 2018, Dunajský Klátov

 

 

 

 

 

Janke Ďuricovej – Súkromné konzervatórium PinkHarmony vo Zvolene – ocenenie v celoslovenskej súťaži ZLATÁ KLAPKA v odbore Audiovizuálna a multimediálna tvorba v kategórii odborné Stredné školy – Dievčenský výkon pred kamerou, v Bratislave, 20. 3. 2019

 

 

 

 

Žiakom Stredných škôl športu a umenia PinkHarmony vo Zvolene – ocenenie za účasť vo vedomostnom kvíze DROGY, TO TEDA NIE! v kategórii odborné Stredné školy, vo Zvolene, 26. 3. 2019

 

 

 

 

 

Tereze Kviatkovskej – Súkromné konzervatórium PinkHarmony – ocenenie za 2. miesto v IV. kategórii v regionálnom kole 65. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie, vo Zvolene, 9. 4. 2019

 

 

 

 

 

Janke Ďuricovej – Súkromné konzervatórium PinkHarmony – ocenenie za 2. miesto v IV. kategórii v regionálnom kole 65. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese prózy, s odporúčaním na postup, vo Zvolene, 9. 4. 2019

 

 

 

 

 

Martine Výbohovej – Súkromné konzervatórium PinkHarmony – čestné uznanie v študijnom zameraní – Hra na husliach – I. kategória, v Košiciach, 23. 3. 2019

 

 

 

 

 

Janke Ďuricovej – Súkromné konzervatórium PinkHarmony – za 2. miesto v IV. kategórii prózy na Krajskej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy – 60. Sládkovičova Radvaň 2019 , v Banskej Bystrici, 9. 5. 2019

 

 

 

 

Žiakom Strednej športovej školy PinkHarmony – za 3. miesto v minifultbalovom turnaji pri príležitosti 100. výročia založenia Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene, vo Zvolene, 1. 10. 2019

 

 

 

 

 

Žiakom Strednej športovej školy PinkHarmony – za 2. miesto vo futsalovom turnaji žiakov SŠ, vo Zvolene, 28. 11. 2019

 

 

 

 

Lucii Cepkovej – SZUŠ PinkHarmony vo Zvolene – zlaté pásmo súťaže Modrý svet očami umenia 2020, Bardejov

 

 

 

 

 

Gabriele Mikovej – SZUŠ PinkHarmony vo Zvolene – strieborné pásmo súťaže Modrý svet očami umenia 2020, Bardejov

 

 

 

 

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top