O škole ŠUP

O Súkromnej škole umeleckého priemyslu PinkHarmony vo Zvolene 

Škola umeleckého priemyslu – promo

Propagačné výtvarníctvo, scénická kostýmová tvorba či tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, to sú len niektoré z ponúkaných odborov našej Školy umeleckého priemyslu PinkHarmony vo Zvolene pre všetkých výtvarne a umelecky nadaných žiakov. Zaujali sme Vás? Všetko podstatné sa dozviete priamo vo video. Máte viac otázok? Radi na ne odpovieme na našom Dni otvorených dverí.

Uverejnil používateľ PinkHarmony: Konzervatórium • Gymnázium • SUŠSV • ZUŠ Piatok 14. februára 2020

Adresa: Súkromná škola umeleckého priemyslu, J. Jesenského 624/42, Zvolen, 960 01

Naša škola funguje v rámci komplexu škôl zameraných na umenie a šport vo vzájomnej spolupráci so Súkromným konzervatóriom, Súkromnou strednou športovou školou a Súkromnou základnou umeleckou školou. Ponúka možnosť rozvoja talentu žiaka a jeho záujmu o výtvarné umenie.

Naša vízia vychádza z chápania úlohy školy a pedagóga tak, aby sme u žiakov rozvíjali kreatívne myslenie a formovali ich autentickosť – ich „ja“.  Cez našu víziu vidíme žiaka, ktorý bude vzdelaným, rozhľadeným, zvedavým, otvoreným voči rozmanitým podnetom, usilovným a tvorivým. Chceme vzdelávať a vychovávať žiakov, ktorí budú vnímať svoje uplatnenie na základe kontinuálnych zmien v procese vlastného učenia sa. Budú sa učiť vlastnou aktivitou a učiť sa od druhých.

DSC_0079

 

KONTINUITA…. UČENIE, ZMENA, ÚSPECH

Absolvent školy  je   kreatívny výtvarník a   zručný odborník v umelecko-remeselnej výrobe. Má vzťah k jednotlivým formám umenia,  orientuje sa v nich a riadi sa estetickými pravidlami. Rozvíja samostatné umelecké myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzuje nové netradičné myšlienky a metódy vo svojom odbore. Je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu. Svojou tvorbou je schopný ovplyvňovať a vytvárať estetické prostredie. Vzdelávanie umožní rozvíjať samostatnosť a tvorivosť  s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s výtvarným umením a  kultúrou osobnosti žiaka.

Žiaci získavajú:

– schopnosť prezentovať výtvarnú myšlienku do finálneho umeleckého produktu

-prípravu na profesijné uplatnenie v prostredí súkromného podnikania alebo v inštitúciách so zameraním na umenie, kultúru, reklamu, divadlo, film, médiá

-prípravu na ďalšie štúdium na vysokých školách výtvarného zamerania, pedagogického zamerania a iných vysokých školách

-bohatú škálu praktických zručností – realizovať scénu, dekorácie, masku, navrhnúť a ušiť kostým, navrhnúť plagát alebo vizitku, hračku…

U nás získavajú naviac:

-individualizovaný prístup v rámci praktických odborných predmetov a pri práci na vlastných zadaniach a témach

-možnosť venovať sa tomu, čo je im v rámci výtvarnej tvorby najbližšie

-možnosť pracovať v malých skupinách žiakov

-motiváciu pri stretnutiach s úspešnými výtvarníkmi z praxe

-skúsenosti a zážitok úspechu prezentáciou vlastnej práce v rámci výstavnej činnosti

-praktické skúsenosti zo spolupráce pri realizácii predstavení v rámci  umeleckej verejnej produkcie vlastného školského divadla

-možnosť spolupráce s ostatnými umeleckými profesiami divadla – režisérmi, hercami, spevákmi vo vlastnom školskom divadle

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top