Školné ZUŠ

Údaje pre platbu školného

Číslo účtu: SK 40 1111 0000 0066 2748 2004

Variabilný symbol: Rodné číslo žiaka

Poznámka: Meno a priezvisko žiaka a trieda do ktorej chodí

Výška školného poplatku: Viď tabuľka nižšie

ŠKOLNÉ PODĽA ODBOROV:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top