Školné ZUŠ

Školné na ZUŠ si rodičia priplácajú v rozpätí od 2 – 3€/ hod. v závislosti od vybraného odboru.

Č. účtu: SK40 1111 0000 0066 2748 2004

Pri platbe prosíme uviesť do poznámky meno žiaka a triedu, do ktorej chodí.

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top