Na stiahnutie ZUŠ

ŠKOLSKÝ PORIADOK

2022/2023 STIAHNUŤ TU

ŠKOLSKÝ PORIADOK 2023/2024 STIAHNUŤ TU

ZMLUVY

Nájomná zmluva

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZUŠ PINKHARMONY

2018 – STIAHNUŤ TU

2019 – STIAHNUŤ TU

2020 – STIAHNUŤ TU

Vnútorné predpisy školy, smernice, rozhodnutia vedenia školy

VZDELÁVACIE POUKAZY

Smernica č.2/2023 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium Smernica školné 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top