Odbory ZUŠ

Na SZUŠ PHS máme nasledujúce odbory:

Audiovizuálna a multimediálna tvorba – žiaci od 10 rokov sa učia pracovať s témou, zvukom, kamerou, tvoriť scenár, učia sa moderovať.

Hudobný – umožňuje žiakom učiť sa ovládať hru na klávesových, strunových, dychových a bicích hudobných nástrojoch.

Spev – môže byť ľudový, moderný, operný či muzikálový. Vyučovanie hry na nástroji a v speve prebieha individuálne.

Tanečný – prebieha ľudový, klasický, moderný tanec a športovo-tanečný fitness.

Výtvarný – využívame rôzne techniky kresby, maľby, modelovania, práca s textilom, ľudovo – umelecká práca a iné.

Literárno-dramatický – práca s textom, literatúrou, orientácia v priestore, herecké umenie.

Hudobno–pohybová príprava (HPP) – pre deti od 4 do 6 rokov. Deti sa učia správne držanie tela, uvedomenie pohybu, orientáciu a pohyb v priestore. Pomocou základných rytmických cvičení a ľudových piesní sa naučia základy tanečných prvkov precítiť hudbu a pripravia sa na ďalšie stupne vzdelania v odbore tanečnom, či hudobnom.

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top