Artcamp

Domov » Aktuality » Artcamp

on nov 22, 16 • by • with Komentáre vypnuté na Artcamp

Artcamp

Pin It

Počas jedného celého úžasného si mohli žiaci našich škôl – Konzervatória a SUŠ scénického výtvarníctva PinkHarmony – vyskúšať zážitkové učenie novým a zaujímavým spôsobom prostredníctvom workshopov a exkurzií. Ponúkame vám niekoľko fotografií v rámci ich výstupov z týždňa Artcampu. Jedným z výstupov bola aj Noc divadiel, ktorej zábery môžete nájsť na webovej stránke alebo facebooku školy.

Related Posts

Komentáre sú uzavreté

« Previous Next »

Scroll to top