Talentové skúšky SŠŠ

Požiadavky na talentové skúšky pre Súkromnú strednú športovú školu  PinkHarmony v školskom roku 2020/2021 so špeciálnym zameraním platné od 1. februára 2020: 

  • 7451 J Športové gymnázium
  • 7471 M Športový manažment

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach  na stredné školy pre školský rok 2019/2020 takto : 

Podmienky prijatia na štúdium v školskom roku 2020/2021 : 

  • 7451 J  – športové gymnázium –   talentové skúšky
  • 7471 M – športový manažment –   talentové skúšky

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu na  strednej športovej škole môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky :

a) splnil podmienky prijímacieho konania – talentové skúšky

b) získal nižšie stredné vzdelanie

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY: NA STIAHNUTIE TU

 

Vedenie školy si v prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov v jednotlivých študijných zameraniach z dôvodu nízkeho počtu prihlásených uchádzačov, alebo nesplnenia kritérií prijímacích skúšok, vyhradzuje právo, že prijímacia komisia posúdi, v ktorom zameraní zvýši predpokladaný počet prijatých, alebo rozhodne o vykonaní 2. kola prijímacích skúšok.

______________________________________________________________

Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľ Súkromnej strednej športovej školy:

PaedDr. Juraj Družbacký na t. č. 0917 213 108.

Termín talentových skúšok: 27. – 29. máj 2020.

Prijímacie konanie  7451 J  – športové gymnázium  – talentové skúšky

                                7471 M –  športový manažment – talentové skúšky

Poplatok za prijímacie konanie – 20,- €.

Adresa: Súkromná stredná športová škola PinkHarmony

Jesenského 42, 960 01 Zvolen

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top