Prípravné kurzy ŠUP

Prípravné kurzy na talentové skúšky pre Súkromnú školu umeleckého priemyslu pre školský rok 2020/2021

8641 M       – propagačné výtvarníctvo

8642 M  01 – scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba

8642 M  02 – scénické výtvarnictvo – maľba dekoračná tvorba

8646 M       – tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY

1. Zátišie – maľba, uchádzač prejaví zmysel pre priestorové videnie, schopnosť vizovania, zmysel pre farebné videnie.
2. Figurálna kompozícia – kresba figúry, valérová modelácia, vystihnutie proporcionality a anatómie ľudského tela.
3. Domáce práce – uchádzač predloží najmenej 5 domácich prác formátu minimálne A4 v ľubovoľnej technike a na ľubovoľný námet.

Termíny prípravných kurzov: PRIPRAVUJEME

Pomôcky na prípravný kurz (prinesie záujemca):
Doska na kreslenie formátu A2, výkresy formátu A2 (5 kusov) + A3 (5 kusov), ceruzky HB, 3B – 5B, guma, ďalší materiál podľa potreby uchádzača (podľa záujmu farby na maľbu, prípadne kolorovanie inou technikou, ktorá je uchádzačovi blízka – tempera, pastel, voskové farby a pod.).

Cena za kurz: 20 eur

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top