Prípravné kurzy ŠUP

Prípravné kurzy na talentové skúšky pre Súkromnú školu umeleckého priemyslu pre školský rok 2022/2023

8641 M  00 – propagačné výtvarníctvo

8642 M  01 – scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba

8642 M  04 – scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba

8646 M  00 – tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY

1. Zátišie – maľba, uchádzač prejaví zmysel pre priestorové videnie, schopnosť vizovania, zmysel pre farebné videnie.
2. Figurálna kompozícia – kresba figúry, valérová modelácia, vystihnutie proporcionality a anatómie ľudského tela.
3. Domáce práce – uchádzač predloží najmenej 5 domácich prác formátu minimálne A4 v ľubovoľnej technike a na ľubovoľný námet.

Termíny prípravných kurzov: 15. 2. 2022 

v čase od 7:30 hod. do 13:00 hod. na základe vopred dohodnutého termínu na t. č. 0917 213 108, alebo na: druzbacky.juraj@pinkharmony.sk

Termín talentových skúšok:

1. Termín: 4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022,

2. Termín: 11. 5. 2022, 12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022, termín upresníme.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Pomôcky na prípravný kurz (prinesie záujemca):
Doska na kreslenie formátu A2, výkresy formátu A2 (5 kusov) + A3 (5 kusov), ceruzky HB, 3B – 5B, guma, ďalší materiál podľa potreby uchádzača (podľa záujmu farby na maľbu, prípadne kolorovanie inou technikou, ktorá je uchádzačovi blízka – tempera, pastel, voskové farby a pod.).

Cena za kurz: 20 eur

PRÍPRAVNÉ KURZY PRE TALENTOVÉ SKÚŠKY TU:

NA STIAHNUTIE TU:

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top