Propagačné výtvarníctvo

Propagačné výtvarníctvo: štúdium pripraví absolventa tak, aby sa vedel orientovať v oblasti výtvarného umenia, aby bol schopný riešiť úlohy v oblasti výtvarnej propagácie a grafického dizajnu s uplatnením súčasných technických a technologických možností. Zároveň rozvíjame jeho tvorivé schopnosti spolu so schopnosťou tvorby samostatných riešení, či spolupráce v pracovnom tíme. Štúdium poskytuje poznatky v oblasti použitia nových technológií vo výstupnom výtvarnom spracovaní produktu.

Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľ školy:

PaedDr. Juraj Družbacký na t. č. 0917 213 108

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top