Úspechy našich žiakov

Domov » Aktuality » Úspechy našich žiakov

on nov 26, 13 • by • with Komentáre vypnuté na Úspechy našich žiakov

Úspechy našich žiakov

Pin It

O tom, že máme šikovných žiakov niet pochýb! Ako každý rok, aj tentokrát prebehla súťaž Sárova Bystrica. Ide o súťaž mladých moderátorov amatérov, na ktorej sa každoročne zúčastňujú aj naši žiaci hudobno-dramatického odboru. A boli úspešní!

Dňa 25. októbra sa v krajskom kole v I. kategórii s nomináciou do celoštátneho finálne na 2. mieste umiestnila študentka 3. ročníka hudobno-dramatického umenia Frederia Kašiarová. Na 3. mieste sa umiestnila študentka 2. ročníka hudobno-dramatického umienia Nikola Slobodníková.

V celoštátnom kole, ktoré sa konalo dňa 22. novembra sa Frederika v silnej konkurencii umiestnila na 3. mieste v I. kategórii študenotv od 15 do 18 rokov.

Obe študentky na súťaž pripravovala naša kolegyňa Mgr. art. Janka Fedešová.

Ďalšou spomedzi množstva súťaží bola súťaž Beniakove Chynorany 2013 – Krajská výberová prehliadka na XX. Slovenský festival poézie. Je to súťaž v umeleckom prednese, na ktorej opäť zahviezdila naša Frederika a obsadila 2. miesto v II. ketegórii. Na súťaž ju pripravovala Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.

Obom študentkám blahoželáme a kolegyniam veľmi pekne ďakujeme!!!!!!

Related Posts

Komentáre sú uzavreté

« Previous Next »

Scroll to top